Om oss

Det startet med en graviditet og mange ubesvarte spørsmål. 5 år med jobb begynner å gi oss en forståelse av hvordan helseinformasjon skal formidles og vi jobber videre. På Malins profil under så står det mer om hvordan det hele startet.

Hva holder vi på med ?

"Doktor Olsen, du er professor i fosterdiagnostikk, kan ikke du lage en videofilm og skrive noen linjer som vi legger på nettsidene, så leser pasientene det. Da er vi i boks"

Metodikken over er slik vi oftest jobber i helsevesenet. Desverre, så leder det ikke til ønsket resultat nemlig; forståelse hos pasienten og effektivitet på sykehuset.


Kostnader i helsevesenet går i taket, samtidig øker kompleksiteten i helsetilbudet. Hvordan kan vi formidle komplekse helsetilbud slik at pasienter vet hvilke valg som må tas og møter forberedt på sykehuset.? Lykkes vi med dette, hever vi pasientenes forståelse samtidig som vi sparer penger. NIPT-skolen jobber med løsninger på denne utfordringen.

Hvorfor fosterdiagnostikk ?

Fokus er å løse utfordringen innen fosterdiagnostikk fordi dette fagfeltet har stor grad av diagnostisk kompleksitet og er etisk veldig utfordrende. Det finnes ingen gode løsninger innen dette fagfeltet i Skandinavia eller globalt nettopp fordi det er vanskelig å få til. All medisin er faglig og etisk utfordende men det faktum at fosterdiagnostikk innebærer diagnostikk på et foster, altså ikke pasienten (den gravide) i seg, diagnostikken er kompleks ( genetisk avdekkende eller forbundet med risiko for fosteret) og "behandlingen" er begrenset til å ofte måtte ta stilling til abort gjør hele fagfeltet etisk krevende.

Hva gjør vi ?

NIPT-skolen presenterer forskningsbasert og fullstendig informasjon slik at du kan gjøre et informert valg om fosterdiagnostikk. Vi tar i bruk en rekke ulike triks. En av de mest sentrale delene med niptskolen er at all informasjon er validert. Det vil si at hver leksjon du gjennomgår er testet på minimum 1000 pasienter. Disse pasientene har blitt testet på deres kunnskap etter å ha gjort leksjonen. Vi endrer forklaringsmodeller intill vi ser at pasienter forstår innholdet. På denne måten kommer pasienten forberedt til sykehuseet. Video og audio er testet på samme måte. Til syvende og sist så øker vi forståelsen hos pasienen, vi kan bruke mindre tid på repetitiv informasjon og heller fokusere på individets spesielle behov i legebesøket, samt at vi sparer tid og penger i den kliniske hverdagen.

Deliberation, attention, knowledge

Det finnes mange medisinske digitale informasjonsløsninger men veldig lite evidens på effekt. NIPT-skolen utvikler alle løsninger basert på forskning og pasientenes feedback. Vi bruker eksempelvis BankID fordi det øker pasientens bevissthet (deliberation ) under informasjonsgjennomgangen. Deliberation er en av 3 hovedfaktorer som studier viser at er essensiellt for å oppnå informert valg. De to andre essensielle faktorene er Attention og Knowledge.

Transparens

En av de største utfordringene som global forskning viser til i informerte valg og samtykke er mangel på transparens. I individuelle møter mellom lege og pasient så vet vi ikke hvilken informasjon som gis. Forskning viser at vi i helsevesenet nedprioriterer informasjon, ofte på grunn av arbeidspress. Digitale informasjonsløsninger mangler ofte interaktivitet, man vet ikke om informasjonen er gjennomgått, og enda viktigere, er den forstått før pasienten ankommer sykehuset.

Team

NIPT-skolen består av leger som jobber med fosterdiagnostikk på sykehus i Norge og Sverige. Medisinsk informasjon kan være plundrete å forstå. Det gjør at vi i helsevesenet ofte forenkler og utelater viktig informasjon.

" Dette er for vanskelig å forstå for pasienten og det tar altfor lang tid å forklare".

Dette er ikke en grei holdning. Å sikre pasientforståelse uten at kostnadene går i taket er utfordende men ikke umulig. Fremtiden kommer til å bli mer kompleks; vi jobber for å formidle validert og forskningsbasert informasjon på en bedre måte slik at pasienter kan ta egne informerte valg og møter forberedt på sykehuset. Som en konsekvens av dette vil vi spare helsevesenet tid og penger. Penger er noe vi ikke har nok av i helsevesenet, så om vi kan spare samtidig som vi øker kvaliteten på tilbudet gjør vi noe veldig bra. Wish us luck!

Team

Kristian Wright
Kristian WrightSpecialistläkare, neonatologiOm Kristian
Malin Simlund
Malin SimlundPatientansvarigOm Malin
Karl Sallin
Karl SallinSpesialistlege, Barnenevrologi.Om Karl
Peter Lindgren
Peter LindgrenOverlege, Fostermedisin, PhDOm Peter
Elena Palleri
Elena PalleriSpesialistlege, Neonatologi, PhDOm Elena
Birgit Borgstrøm
Birgit BorgstrømOverlege Barnendokrinologi, PhDOm Birgit
Britt-Marie Anderlid
Britt-Marie AnderlidOverlege Klinisk Genetikk, PhDOm Britt-Marie
Marco Bartocci
Marco BartocciOverlege Neonatologi , PhDOm Marco
Gun Lisbet Opheim
Gun Lisbet OpheimOverlege, Fostermedisin, PhDOm Gun
Per Winberg
Per WinbergOverlege, PhD, Foster og BarnekardiologiOm Per
Stefania Monti
Stefania MontiAdministratorOm Stefania
Helena Åkerud
Helena ÅkerudGynekolog, adjungerad professorOm Helena

Kontakt

Kontakt oss på hei@eddalabs.com


Edda Labs

Adresse: Forsbackagatan 43, 12343 Stockholm

Org. nr: 559159-8767

Telefonnummer: +47 46237611