Per Winberg
Per WinbergOverlege, PhD, Foster og Barnekardiologi

Dr. Winberg jobber ved fosterkardiologi og barnekardiologi enheten Karolinska.

Dr. Winberg har jobbet som barnelege og nyfødtlege før han rettet fokus på foster og barnekardiologi.

Kardiologiske avvik og syndromforståelse er et sentralt kapittel innen fosterdiagnostikk. Dr. Winberg har jobbet innen dette feltet i over 30 år.