Hvorfor Harmony NIPT ?

Harmony NIPT er den mest validerte NIPT teknologien på markedet. Over 2,8 millioner kvinner har gjort Harmony NIPT og teknologien har gjennomgått og gjennomgår kontinuerlig forskning. Selve teknologien eies av selskapet Roche som jobber med medisinsk diagnostikk og legemidler.

woman-taking-blood-sample

Hva er NIPT?

NIPT er en blodprøve som du kan ta om du ønsker. NIPT gir deg informasjon om fosteret du bærer på. Per i dag så er NIPT den beste genetiske screeningtesten vi har i fosterdiagnostikk. NIPT brukes i kombinasjon med ultralyd for å gi et sikrere svar.

Hva koster NIPT ?

Det koster mellom 7300 til 9000 kroner å gjøre NIPT. Prisen varierer fra klinikk til klinikk avhengig av hvor avansert ultralyd du ønsker. Du ser nøyaktig pris ved å søke frem klinikken du vil booke på.

Resultat

Om alt ser bra ut så får du SMS-varsel med en gang analysen er ferdig på laboratoriet, du må altså ikke vente på ditt resultat fordi det skal igjennom flere ledd. Du kan se ditt svar ved å logge inn på Edda med BankID.

couple-reading-niptskolen

Viktig å vite

Iblant må man ta NIPT flere ganger fordi det ikke var nok DNA i prøven. Det koster selvsagt ingenting og enda viktigere, det er ikke farlig. De fleste tar NIPT for å vite hvordan det står til med fosteret. Noen får vite at fosteret kanskje har et syndrom. Det innebærer at vi må gjøre flere undersøkelser, oftest morkake - eller fostervannsprøve. Da får du råd og tett oppfølgning av din gynekolog eller jordmor. Vi har et stort team av spesialister fra universitetsykehus i Skandinavia. Vi har lang erfaring og jobber med fosterdiagnostikk og komplekse tilstander hver eneste dag. Vi støtter deg på veien.

Image frame grey (25)

Datasikkerhet og genetikk

Genetikk er noe annet enn en kolesterolprøve. Dataen er sensitiv. Harmony er en rettet NIPT analyse. Det betyr at det ikke samles ekstra genetisk data om deg eller ditt foster slik enkelte andre NIPT gjør. Som pasient bør du vite at det per nå ikke finnes private NIPT laboratorier i Norge så alle klinikker i Norge sender sine prøver ut av landet. Vi sender ikke våre prøver til USA, Portugal, England eller Kina. Vi gjennomfører analyse av din prøve  i Sverige slik Norske sykehus har gjort i mange år. Din prøve analyseres ved Roche sitt laboratorie i Gøteborg. Laboratoriet heter Life Genomics AB. Din prøve destrueres etter at analysen er ferdiggjort. Alle data slettes i henhold til norsk og svensk lov om datasikkerhet.

dna-security

Dine rettigheter før fosterdiagnostikk

Du har rett til å vite alt om fordeler og ulemper med NIPT før du kommer til klinikken slik at du kan gjøre et upåvirket valg. Dette er for din sikkerhet og er en lovfestet rettighet før fosterdiagnostikk. Før du kommer til din klinikk så kommer klinikken til å be deg om å gjøre NIPT-skolen. Det er helt opp til deg når du gjør NIPT-skolen, men gjør den gjerne nå. Om du har en partner så be hen gjøre NIPT-skolen også! NIPT-skolen tar for seg alle elementene du må vite om før du gjør NIPT.

Vanlige spørsmål

Analysen gjøres i Sverige, i Gøteborg eller Stockholm. Vi sender IKKE prøver til USA, Kina, Storbritannia eller Portugal slik som andre Norske klinikker. Din prøve analyseres med Harmony NIPT teknologi. Vi har bevisst valgt Harmony NIPT fordi teknologien er validert gjentatte ganger i forskningstudier. Harmony NIPT avdekker IKKE data om den gravide. Således vil du ikke oppleve at dine data brukes til noe du ikke har kontroll på. Det er fornuftig å undersøke i hvilket land ditt blod analyseres, og med hvilken teknologi, da ikke alle land har like regler som i Skandinavia.
Det finnes noen klinikker i Norge som nå tilbyr NIPT. Flere av de er klinikker som vi har samarbeid med. Alle klinikker som vi samarbeider med bruker en strukturert informasjonsmodell med NIPT-skolen som grunn for å sikre at du som kvinne får den informasjon du har rett på. På eddalabs.no kan du finne klinikker som tilbyr NIPT i Norge. Du kan også emaile admin@eddalabs.com ved spørsmål.
NIPT har en høyere treffsikkerhet enn ultralyd når det gjelder de genetiske tilstandene som vi analyserer for. Med høyere treffsikkerhet så mener vi færre falske positive og falske negative svar. Dette er hovedgrunnen til at man tar i bruk NIPT mer og mer. Gjennomfør NIPT - skolen, du har rett på fullstendig informasjon, den er gratis og da forstår du hva dette handler om.
Man må gjøre ultralyd før NIPT for å avklare hvor mange foster som finnes, hvor langt du er kommet slik at man vet at du har passert uke 10+0 og at det er et hjerte som slår. Dette er for å sikre at NIPT leverer beste treffsikkherhet. Les på NIPT-skolen så forstår du!
NIPT er en krevende genetisk analyse det er derfor den er dyr og tar lang tid. Det er en stegvis prosess som tar 7 dager. Det vil si at det ikke er bare å trykke på en knapp så gjøres analysen. Videre så er det mange kvalitetskontroller som må gjøres. Vi må vite at analysen gjøres i henhold til en strikt protokoll for å kunne stole på resultatet. I tillegg til analysedagene så tar det også tid fra blodprøven er tatt til selve analysen kan starte. Fordelen med å analysere med Edda er at laboratoriet jobber kvelder og helger. Det vil si at med en gang analysen er ferdig så får du svar, selv om det er en lørdag. En annen fordel er at analysen gjøres i Sverige, altså med nærmeste Harmony laboratorium til Norge. Vi sender IKKE prøver til USA, Kina, Portugal eller lignende slik som andre klinikker i Norge gjør. Ikke minst så er Harmony NIPT validert gjentatte ganger i forskningsstudier. Harmony NIPT avdekker IKKE data om den gravide. Således vil du ikke oppleve at dine data brukes til noe du ikke har kontroll på. Det er fornuftig å undersøke i hvilket land ditt blod analyseres, og med hvilken teknologi da ikke alle land har like regler som i Skandinavia.
Du kan gjøre NIPT fra uke 10+0 til uke 40. Treffsikkerheten er like god uasett når du gjør NIPT. De fleste tar NIPT mellom uke 11-13.
Du kan avbestille 24 timer før din avtalte tid. Bare kontakt oss her i chatten. Du betaler selvsagt ikke om du avbestiller din time.
NIPT ble lansert i 2012 og i Sverige så har vi ved Edda jobbet med NIPT lenge. NIPT i Norge er relativt nytt, av den grunn så finnes ikke private laboratorier. Alle private klinikker bruker derfor utenlandske laboratorier. Dette gjelder Aleris, Volvat og alle andre og det er viktig å vite for deg som pasient. Fordelen med å gå til en klinikk vi samarbeider med er at du får tilgang til de mest erfarne på NIPT i Skandinavia. Analysene gjøres i Sverige, i Gøteborg ( Life Genomics ) eller Stockholm ( Karolinska). Norske sykehus har også gjort sine analyser i Sverige de siste årene og vi er nøye på hvilke laboratorier som brukes når man jobber med genetikk. Vi sender IKKE prøver til USA, Kina, Storbritania eller Portugal slik som andre klinikker i Norge. Dette handler om datasikkerhet og innsikt i laboratorierutiner. Dette er bevisste valg fra vår side fordi ikke alle land har samme regler som i Skandinavia. Det finnes en rekke ulike NIPT teknologier. Vi har bevisst valgt å bruke Harmony NIPT som firmaet Roche har utviklet. Dette fordi Harmony NIPT er gransket gjentatte ganger i forskningstudier. Harmony NIPT er en rettet analyse, det vil si at metoden IKKE avdekker data om den gravide. Således vil du ikke oppleve at data om deg brukes til noe du ikke har kontroll på i fremtiden. Sist men ikke minst. Våre medarbeidere jobber daglig med fostermedisin, nyfødtmedisin og med syndrombarn på universitetssykehus i Sverige og Norge. Vi jobber daglig med kvinner og par som havner i vanskelige situasjoner. Det gjør at vi kan yte god hjelp til de som behøver støtte. Les gjerne mer på "Om oss siden" så ser du bakgrunnen til våre medarbeidere.
Det koster mellom 5990 til 9000 kroner å gjøre NIPT. Prisen varierer fra klinikk til klinikk. Du ser nøyaktig pris FØR du eventuelt booker ved ønsket klinikk. Prisen kommer på "Bekrefte reservasjon" siden. Husk at det er stor forskjell på type ultralyd som gjøres. Det er mer krevende å gjøre en avansert ultralydundersøkelse enn en enklere ultralydundersøkelse. Les gjerne leksjon 4 i NIPT-skolen som omhandler ultralyd. De ulike spesialistene tar ulik pris avhengig av hvilken ultralyd du ønsker deg. Alle klinikker som tilbyr NIPT via Edda gjør dette i regi av spesialister i gynekologi eller spesialutdannede ultralydjordmødre som har godkjenning fra Helsedirektoratet for å gjøre fosterdiagnostikk.